Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 20 mei 2014

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Europese strategie en coördinatie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Europese strategie en coördinatie (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Ener(...) Er is 1 geslaagde.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014203287
pub.
20/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Europese strategie en coördinatie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Europese strategie en coördinatie (m/v) (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG14162) werd afgesloten op 15/05/2014.

Er is 1 geslaagde.

^