Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 20 mei 2014

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts kwaliteitsmanagers ziekteverzuim (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG14215) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit (...) Hiernaast wordt een specifieke lijst aangelegd (die vier jaar geldig blijft) voor laureaten met een(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014203285
pub.
20/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts kwaliteitsmanagers ziekteverzuim (m/v) (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG14215) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door SELOR verstuurd naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, die de finale beslissing neemt.

Hiernaast wordt een specifieke lijst aangelegd (die vier jaar geldig blijft) voor laureaten met een handicap.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens; ? én diploma van geneesheer-specialist in verzekeringskunde en medische expertise. 2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : minimum vijf jaar relevante professionele ervaring als huisarts of een gelijkwaardige ervaring.3. Deze functie is ook toegankelijk via promotie of via interne mobiliteit voor federale ambtenaren die volgende voorwaarden vervullen : Via promotie : .hetzij minstens vier jaar ancienniteit in graad A2; . hetzij minstens zes jaar ancienniteit in graad A1 en A2 en benoemd zijn op datum van 1 december 2004.

Via interne mobiliteit : . hetzij benoemd zijn in graad A3; . hetzij minstens vier jaar ancienniteit in graad A2; . hetzij minstens zes jaar ancienniteit in graad A1 en A2 en benoemd zijn op datum van 1 december 2004.

Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele ervaring in, inclusief uw huidige job. Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 2 juni 2014 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via de infolijn 0800-505.54 of op www.selor.be

^