Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 11 juni 2014

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 30 april 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen : 1. als vertegenwoor(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014203026
pub.
11/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 30 april 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren : JANSSENS Marnix, te Puurs; VAN RANST Luc, te Schoten;

MEERT Jean-Roger, te Kortrijk;

Mevr. SCHEIRLYNCK Patricia, te Veurne;

De heer SABBE Stefan, te Kortrijk.

Plaatsvervangende leden : Mevr. HEEREN Marie-Christine, te Hove;

De heren : SOUDYN Walter, te Schoten;

DE PEUTER Jozef, te Izegem;

KEYZER Steven, te Antwerpen;

VERLINDE Jean-Marie, te Kortrijk. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren : MAGNUS Ortwin, te Willebroek; MASSCHELEIN Dieter, te Wevelgem;

CNOP Walter, te Steenokkerzeel;

VAN HERCK Peter, te Lint;

MARYSSE Kurt, te Sint-Kruis (Nederland).

Plaatsvervangende leden : Mevr. PETITJEAN Caroline, te Landen;

De heer BASILE Angelo, te Manage;

Mevr. JACQUEMYN Ilse, te Kampenhout;

De heren : DECAVELE Piet, te Harelbeke;

VANDYCKE Johan, te Gent.

^