Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 30 april 2014

Vergelijkende selectie van Franstalige attachés HR (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG13167) De vergelijkende selectie van Franstalige attachés HR (m/v) (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG13167) werd afgesl(...) Er zijn 6 geslaagden.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014202886
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Franstalige attachés HR (m/v) (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG13167) De vergelijkende selectie van Franstalige attachés HR (m/v) (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG13167) werd afgesloten op 7 april 2014.

Er zijn 6 geslaagden.

^