Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés logistiek voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés logistiek (niveau A) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (ANG1310(...) Er zijn geen geslaagden.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2013205509
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés logistiek voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés logistiek (m/v) (niveau A) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (ANG13107) werd afgesloten op 2 oktober 2013.

Er zijn geen geslaagden.

^