Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 22 mei 2013

Beslissing De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas heeft op 16 mei 2013 een beslissing genomen over het correctief tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2012-2015 van NV Elia System Operator. Op die manier zij(...) De beslissing met inbegrip van de goedgekeurde nettarieven en de geldende toeslagen voor elk jaar v(...)

bron
commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg)
numac
2013018255
pub.
22/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)


Beslissing De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft op 16 mei 2013 een beslissing genomen over het correctief tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2012-2015 van NV Elia System Operator. Op die manier zijn er opnieuw gereguleerde tarieven beschikbaar voor de toegang tot de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie: het Hof van Beroep te Brussel had immers in zijn arrest van 6 februari 2013 de tariefbeslissing van de CREG van 22 december 2011 vernietigd.

De beslissing met inbegrip van de goedgekeurde nettarieven en de geldende toeslagen voor elk jaar van de regulatoire periode 2012-2015 is beschikbaar op www.creg.be > Elektriciteit > Publicaties.

^