Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 13 juli 2012

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige facility medewerkers (niveau B) voor het Instituut voor de gelijkheid voor vrouwen en mannen (ANG12105) Na de selectie wordt een lijst met maximum 9 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2012204029
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige facility medewerkers (m/v) (niveau B) voor het Instituut voor de gelijkheid voor vrouwen en mannen (ANG12105) Na de selectie wordt een lijst met maximum 9 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van gegradueerde/professionele bachelor van het economisch hoger onderwijs van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus in het studiedomein handelswetenschappen en bedrijfskunde; ? diploma van kandidaat/academische bachelor in de rechten; ? diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs - groep 1 in de afdeling of optie handel of economie behorende tot het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus in het studiegebied onderwijs.

Solliciteren kan tot 6 augustus 2012 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

^