Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 13 juli 2012

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviesverlener reglementering arbeidsveiligheid (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG12096) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, d(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2012204027
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviesverlener reglementering arbeidsveiligheid (m/v) (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG12096) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van industrieel ingenieur/master in de industriële wetenschappen in een afdeling elektriciteit, elektromechanica, elektronica, mechanica.

Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2011-2012 zijn toegelaten tot de selectie.

Solliciteren kan tot 6 augustus 2012 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

^