Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 13 juli 2012

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medische laboratorium technologen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG12067) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? één(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2012204026
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medische laboratorium technologen (m/v) (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG12067) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? één van de volgende diploma's of studiegetuigschriften behaald in een afdeling : medische laboratoriumtechnologie, landbouw en biotechnologie, biochemie, chemie, milieuzorg, voedings- en dieetkunde, geneeskunde, diergeneeskunde, farmaceutische en biologische technieken, biomedische wetenschappen; ? een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of voor sociale promotie (basisopleiding van één cyclus, b.v. graduaat/professionele bachelor); ? een diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na één cyclus van ten minste twee jaar studie; ? technisch ingenieur. 2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : je hebt minstens twee jaar relevante professionele ervaring als medisch laboratorium technoloog binnen een klinisch laboratorium, erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, in minstens één van de volgende domeinen : ? biochemie; ? hematologie; ? humane microbiologie; ? immunohematologie.

Solliciteren kan tot 6 augustus 2012 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

^