Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 16 november 2011

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geomatici De vergelijkende selectie van Nederlandstalige geomatici (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11818) werd afgesloten op 9 november 2011. Er is 1 geslaagde. (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2011205763
pub.
16/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geomatici De vergelijkende selectie van Nederlandstalige geomatici (m/v) (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11818) werd afgesloten op 9 november 2011.

Er is 1 geslaagde.

^