Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 16 november 2011

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economist analyse en studies K.M.O.-beleid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige economist analyse en studies K.M.O.-beleid (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energ(...) Er zijn 6 geslaagden. (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2011205761
pub.
16/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economist analyse en studies K.M.O.-beleid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige economist analyse en studies K.M.O.-beleid (m/v) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG11834) werd afgesloten op 3 november 2011.

Er zijn 6 geslaagden.

^