Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 17 juni 2011

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretarissen erkenningscommissie (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10847) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangele(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2011203036
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretarissen erkenningscommissie (m/v) (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10847) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (b.v. master/licentiaat) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in de humane en sociale wetenschappen (b.v. wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde). 2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : minimum één jaar relevante professionele ervaring in het domein van de juridische voorbereiding van dossiers die ter advies worden voorgelegd aan een commissie van experten (raad van beheer, wetenschappelijke raad, pensioencommissie,...).

Solliciteren kan tot en met 4 juli 2011 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

^