Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 17 juni 2011

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs luchtvaart gevaarlijke goederen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs luchtvaart gevaarlijke goederen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2011203035
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

Werving. - Uitslag


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs luchtvaart gevaarlijke goederen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs luchtvaart gevaarlijke goederen (m/v) (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10092) werd afgesloten op 7 juni 2011.

Er zijn 5 geslaagden.

^