Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 17 juni 2011

Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige attaché reglementering springstoffen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG11037) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee j(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2011202961
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige attaché reglementering springstoffen (m/v) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG11037) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? industrieel ingenieur/master in de industriële wetenschappen (alle opties), burgerlijk ingenieur/master in de ingenieurswetenschappen (alle opties), bio-ingenieur/master in de bio-ingenieurswetenschappen (alle opties), licentiaat/master in één van volgende opties : biologie, chemie, fysica.

Solliciteren kan tot 4 juli 2011 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

^