Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 31 maart 2011

Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundige goedkeuring voertuigen De vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundige goedkeuring voertuigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG10858) werd afge(...) Er zijn 3 geslaagden.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2011201566
pub.
31/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundige goedkeuring voertuigen De vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundige goedkeuring voertuigen (m/v) (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG10858) werd afgesloten op 25 maart 2011.

Er zijn 3 geslaagden.

^