Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 16 november 2011

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het ko De examenzittijd begint op 1 januari 2012. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014269
pub.
16/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten, betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, wordt een nieuwe examenzittijd ingericht voor het bekomen van de brevetten van beroepsbekwaamheid I, II, III, IV en V. De examenzittijd begint op 1 januari 2012. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten op 10 december 2011.

De inschrijvingsformulieren voor deze examens zijn ter beschikking bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Directie Certificatie en Inspectie, Cel Certificatie rijscholen, lokaal 3B36, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.

Het inschrijvingsformulier is ook beschikbaar op de websitewww.mobilit.fgov.be De kandidaten die zich lieten inschrijven na 31 augustus 2011 moeten hun aanvraag tot inschrijving niet hernieuwen.

Het inschrijvingsgeld voor het examen is vastgesteld op 25 € en dient vóór 10 december 2011 gestort te worden op het rekeningnummer : IBAN : BE21 6792 00392603-BIC PCHQBEBB met vermelding van : « RS/examen/naam en voornaam van de kandidaat ».

^