Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 16 november 2010

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opleiders e-HR. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige opleiders e-HR (niveau A) voor de FOD Personeel & Organisatie (ANG10825) werd afgesloten op 28 oktober 2010. (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2010205856
pub.
16/11/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opleiders e-HR. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige opleiders e-HR (m/v) (niveau A) voor de FOD Personeel & Organisatie (ANG10825) werd afgesloten op 28 oktober 2010.

Er zijn 6 geslaagden.

^