Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs-adviseurs dienst Markt/Economische analyse Telecom (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (ANE08802) Gelieve kennis te nemen van het feit dat de (...) Voor meer info, gelieve het Belgisch Staatsblad van vrijdag 26 september 2008 te raadplegen.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2008203599
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs-adviseurs dienst Markt/Economische analyse Telecom (m/v) (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (ANE08802) Gelieve kennis te nemen van het feit dat de dienst werd toegevoegd aan de titel.

Voor meer info, gelieve het Belgisch Staatsblad van vrijdag 26 september 2008 te raadplegen.

^