Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 06 september 2007

Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Transaux, K., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 september 2007. De aanwijzing va

bron
rechterlijke macht
numac
2007009793
pub.
06/09/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Transaux, K., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 september 2007.

De aanwijzing van de heer Liesens, C., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 september 2007.

^