Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 14 februari 2002

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing nr. 2002/011 van 23 januari 2002 van het beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt Mevr. Michèle Rombaut, geboren op 1

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022122
pub.
14/02/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing nr. 2002/011 van 23 januari 2002 van het beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt Mevr.

Michèle Rombaut, geboren op 1 oktober 1951, eerstaanwezend maatschappelijk assistent bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, in het kader van de vrijwillige mobiliteit, na een proeftijd van drie maanden, in haar hoedanigheid en in dezelfde graad, definitief overgeplaatst naar de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (centraal bestuur - medische dienst) vanaf 1 januari 2002 en met terugwerkende kracht op 1 oktober 2001.

^