Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 01 november 2002

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Overplaatsing Bij besluit van 23 oktober 2002 wordt Mevr. Sabine Breuer, technicus der vorsing bij het Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

bron
diensten van de eerste minister
numac
2002021445
pub.
01/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Overplaatsing Bij besluit van 23 oktober 2002 wordt Mevr. Sabine Breuer, technicus der vorsing bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met van 1 november 2002 in dezelfde graad overgeplaatst naar het Rijksarchief te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^