Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 25 januari 2002

Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 14 december 2001 werd de heer Luyckx, Willy, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aan

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012056
pub.
25/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 14 december 2001 werd de heer Luyckx, Willy, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

^