Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 20 september 2002

Rechtbank van koophandel te Antwerpen De aanwijzing van de heer De Decker, L., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 september 20

bron
rechterlijke macht
numac
2002009886
pub.
20/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Rechtbank van koophandel te Antwerpen De aanwijzing van de heer De Decker, L., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 september 2002.

^