Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 27 maart 2002

Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De aanwijzing van Mevr. Timmermans, M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 april 2002

bron
rechterlijke macht
numac
2002009304
pub.
27/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De aanwijzing van Mevr. Timmermans, M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 april 2002.

^