Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 22 maart 2002

Rechtbank van eerste aanleg te Dinant De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 18 januari 2002, heeft de heer Delvaux, J., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termi

bron
rechterlijke macht
numac
2002009285
pub.
22/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Rechtbank van eerste aanleg te Dinant De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 18 januari 2002, heeft de heer Delvaux, J., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 februari 2002.

^