Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 26 januari 2002

Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Desmet, B., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 februari 2002.

bron
rechterlijke macht
numac
2002009066
pub.
26/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Desmet, B., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 februari 2002.

^