Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 26 januari 2002

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten (m/v) (niveau C) voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die drie ja(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma : Dip(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2002008021
pub.
26/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten (technische beambten waters en bossen 1e klasse) (m/v) (niveau C) voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die drie jaar geldig blijft.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn.2. Vereist diploma : Diploma behaald in een richting of onderverdeling « bosbouw » (of hoger secundair onderwijs en bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde).3. Minstens 25 jaar oud zijn of een vrijstelling hebben bekomen. De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR. Jaarlijks bruto-beginsalaris: 17.133 EUR (691 169 BEF), reglementaire toeslagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 9 februari 2002.

U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 20), fax (02-214 45 60) of brief (SELOR, « Selecties Brussels Hoofdstedelijk Gewest », Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, bus 4, 1010 Brussel).

De SELOR-infolijn is bereikbaar op het nummer 02-214 45 66.

U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website http://www.selor.be U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer en uw hoogst behaalde diploma.

Vergeet niet het refertenummer (ANB01808) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

^