Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 06 juli 2002

Selectie van een Directeur van de Directie « Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige producten » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten : Op 15 augustus 2002 gedurende (...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2002002171
pub.
06/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van een Directeur van de Directie « Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige producten » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (m/v) Toelaatbaarheidsvereisten : Op 15 augustus 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie van Niveau 1 bij het Instituut voor veterinaire keuring of in een Ministerie of Federale Overheidsdienst De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR. Solliciteren kan tot 15 augustus 2002.

U reageert per fax (02-214.45.60) of brief t.a.v. Mevr. Martine De Cuyper (SELOR, Dienst « Selecties Federale Overheid », Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, bus 4, 1010 Brussel - Tel. : 02-214 45 66) of per e-mail martine.decuyper@selor.be.

Uw inschrijving moet vergezeld zijn van een ingevuld standaard-CV-formulier. Dit formulier vindt u terug op de website www.copernic-us.be of kan u aanvragen bij Mevr. Ilse Spiessens.

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma.

Vergeet niet het refertenummer ANG02721 (voor Nederlandstalige kandidaten) of AFG02721 (voor Franstalige kandidaten) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

^