Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 09 juli 2002

Selectie van een Directeur-generaal «*****» van de **** «*****» **** : 1. **** zijn. 2. Op 10 augustus 2002 over een **** van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 ****(...) 3. ****(****) diploma(s) op 10 augustus 2002 : basisdiploma van de 2**** cyclus van universitair onder(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2002002166
pub.
09/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

**** - **** VAN DE FEDERALE OVERHEID


**** van een Directeur-generaal «*****» van de **** «*****» (****/****) **** : 1. **** zijn.2. Op 10 augustus 2002 over een **** van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben.3. ****(****) diploma(s) op 10 augustus 2002 : basisdiploma van de 2**** cyclus van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau of titularis zijn van een graad van niveau 1. [**** eveneens aanvaard : - de vroeger afgeleverde diploma's die overeenstemmen met één der voornoemde diploma's; - de in het buitenland behaalde diploma's en **** die krachtens **** overeenkomsten of krachtens wet of decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma, alsmede de diploma's erkend overeenkomstig de bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de **** richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma's in aanmerking worden genomen.] De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt **** in het ****, dat **** kunt verkrijgen bij de diensten van ****. Solliciteren kan tot 10 augustus 2002.

**** reageert per fax (02/214 45 60) of brief ****.****.****. Mevr. **** **** **** (****, **** «*****», ****, **** 20, bus 4, 1010 **** - ****. : 02-214 44 66) of per ****-mail ****.****@****.****.

Uw inschrijving moet vergezeld zijn van een ingevuld standaard-****-formulier. Dit formulier vindt **** terug op de **** ****.****-us.**** of kan **** aanvragen bij Mevr. **** ****.

**** vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, **** evenals uw behaalde diploma.

Vergeet niet het **** ****01618 (voor **** kandidaten) of ****01668 (voor **** kandidaten) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

^