Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 06 april 2001

Embryoteams voor runderen. - Stopzetting van de activiteit Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016024
pub.
06/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Embryoteams voor runderen. - Stopzetting van de activiteit (koninklijk besluit van 23 januari 1992 betreffende de sanitaire voorwaarden voor het verzamelen en overplanten van embryo's van runderen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 1992) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^