Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 04 januari 2001

Gemeenteraadsverkiezingen te Brakel. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Goubin, Johny; Liedts, Julien en De Vleeschauwer, Marc. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Brakel. Eenieder kan inzage nemen van het (...)

bron
raad van state
numac
2000021651
pub.
04/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Gemeenteraadsverkiezingen te Brakel. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Goubin, Johny;

Liedts, Julien en De Vleeschauwer, Marc.

In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Brakel.

Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Brakel (koninklijk besuit van 15 juli 1956, artikel 5, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 16 september 1982 en 28 oktober 1994).

^