Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 januari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000003731 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 3 februari 1998, wordt, met ingang van 1 juni 1998, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Huberty, J.F.M.J., eerstaanwezend inspecteur bi Bij koninklijk besluit van 22 februari 1998, wordt, met ingang van 1 juli 1998, eervol ontslag (...) type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/01/2001 numac 2000012631 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 04/01/2001 numac 2000014268 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Genk van algemeen nut wordt verklaard

decreet

type decreet prom. 08/11/2000 pub. 04/01/2001 numac 2000027579 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000029430 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2000, wordt tot Ridder der Kroonorde benoemd : De heer WALKENIER, Jean-Paul Elie Germain Georges, Voorzitter van de « Commission technique de re Ranginneming op 15 november 1999. De hierboven vermelde persoon zal in de Orde rang innemen op d(...)

document

type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021634 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Zutendaal. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Bobbaers, Hubert; Oyen, Martin; Indestege, Rita; Nyssen, Anita; Reyskens, Rozette; Oninx, Matty en Jansen, Andrey. In zake : gemeenteraadsverkiez Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Zutendaal (koninkli(...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021635 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Berlare. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Karel De Gucht. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Berlare. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021636 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Ledegem. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Selschotter, Raf; Devos-Joye, Marijke en Verstraete, Pol. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Ledegem. Eenieder kan inzage nemen van het ver (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021637 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Jans-Molenbeek. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Lambert, Pierre-Yves. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Sint-Jans-Molenbeek. Eenieder kan inzage nemen van het verzoek (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021638 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Honnelles. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Maesschalck, Jacques e.a. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Honnelles Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het geme (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021639 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te La Louvière. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Gelay, Christian. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te La Louvière. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeent Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Pierard, Guy. In zake : gemeenteraadsverk(...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021640 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Gembloux. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Bouffioux, Gérard e.a. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Gembloux. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeente (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021643 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Zottegem. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Bruno Cheyns. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Zottegem. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Z (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021642 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Florennes. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Mouchet, Robert en Mevr. Magis, Anne. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Florennes. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrif (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021644 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Schaarbeek. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Chater, Mohamed. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Schaarbeek. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentese (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021645 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Koekelare. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Verhelst, Frans, Mevr. Debackere, Marleen en de heer Logghe, Marcel. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Koekelare. - Vervallenverklar Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Koekelare (koninkli(...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021646 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Elsene. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer de Clippele, Olivier. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Elsene. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecre (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021647 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Merchtem. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Mevr. Andriessens, Nicole; de heren De Neve, Willy; De Valk, David; De Block, Maurits; Grand'orge, Gaspard; Heyvaert, Alfons; Magnus, Herman; Verspech In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Merchtem. - Vervallenverklaring van het mandaat van gemeente(...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021648 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Ham. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Mevr. Zaenen, Daisy; de heer Rutten, Leopold; Mevr. Michiels, Veronique; de heren Stevens, Jean; Aerts, Gerard; Leten, Eugeen; Mevr. Neuteleers, Jacqueline In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Ham. - Vervallenverklaring van het mandaat gemeenteraadslid.(...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021649 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Overijse. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Jean-Pierre Audag. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Overijse. - Vervallenverklaring van het mandaat gemeenteraadslid. Eenieder ka (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021650 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Asse. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Francis Wenes. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Asse. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat t (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021651 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Brakel. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Goubin, Johny; Liedts, Julien en De Vleeschauwer, Marc. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Brakel. Eenieder kan inzage nemen van het (...) type document prom. -- pub. 04/01/2001 numac 2000021652 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Kluisbergen. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heren Martin, Jean-Paul en De Sloovere, Marc. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Kluisbergen. - Vervallenverklaring van het mandaat van g Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Kluisbergen (konink(...)
^