Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 04 januari 2001

Gemeenteraadsverkiezingen te Gembloux. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Bouffioux, Gérard e.a. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Gembloux. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeente (...)

bron
raad van state
numac
2000021640
pub.
04/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Gemeenteraadsverkiezingen te Gembloux. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Bouffioux, Gérard e.a.

In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Gembloux.

Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Gembloux (koninklijk besluit van 15 juli 1956, artikel 5 gewijzigd bij koninklijke besluiten van 16 september 1982 en 28 oktober 1994).

^