Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 15 december 1999

Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand oktober 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand oktober 1999 141,38 punten bed(...) Het definitef indexcijfer voor de maand augustus 1999 bedraagt 139,88 punten, tegenover 139,21 punt(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999040810
pub.
15/12/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand oktober 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand oktober 1999 (basis 1980 = 100) 141,38 punten bedraagt, tegenover 140,30 punten in september 1999 (voorlopig), hetgeen een stijging van 1,08 punten of 0,77 %, of tegenover oktober 1998 (137,73) een stijging van 3,65 punten of 2,65 % betekent.

Het definitef indexcijfer voor de maand augustus 1999 bedraagt 139,88 punten, tegenover 139,21 punten in augustus 1998; dit betekent een stijging van 0,67 punten of 0,48 %.

^