Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 21 januari 2000

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing nr. 99/114 van 13 september 1999 van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, wordt Mevr. Christine Maene, geboren op 17 Bij beslissing nr. 99/125 van 9 november 1999 van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte-(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024052
pub.
21/01/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing nr. 99/114 van 13 september 1999 van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, wordt Mevr.

Christine Maene, geboren op 17 oktober 1957, bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Pensioenen, in het kader van de vrijwillige mobiliteit, na een proeftijd van drie maanden, in haar hoedanigheid en in dezelfde graad, definitief overgeplaatst naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (gewestelijke Dienst Henegouwen, afdeling Bergen) vanaf 1 juli 1999.

Bij beslissing nr. 99/125 van 9 november 1999 van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, wordt de heer Philippe Pirlet, geboren op 18 januari 1969, bestuursassistent bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, in het kader van de vrijwillige mobiliteit, na een proeftijd van drie maanden, in zijn hoedanigheid en in dezelfde graad, definitief overgeplaatst naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Centraal Bestuur - Medische Dienst) vanaf 1 oktober 1999.

^