Etaamb.openjustice.be
Document van 29 juni 2016
gepubliceerd op 25 juli 2016

Mesen. - Rooilijnplan Vredestraat

bron
vlaamse overheid
numac
2016203639
pub.
25/07/2016
prom.
29/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


29 JUNI 2016. - Mesen. - Rooilijnplan Vredestraat


MESEN. - Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het decreet van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling en de realisatie van rooilijnen, aan de bevolking bekend dat het rooilijnplan van de Vredestraat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2016.

^