Etaamb.openjustice.be
Document van 26 februari 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Nationale Orden

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2014202911
pub.
11/06/2014
prom.
26/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2014. - Nationale Orden


Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1.Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer DE BELIE, Rudiger, (° Sint-Niklaas, 06/01/1950) Directeur WZC De Wingerd Leuven Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Art. 2.Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer van de Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

^