Etaamb.openjustice.be
Document van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 10 oktober 2011

Besluit van de Regering over de erkenning van de Athenamediatheek van het Institut Sankt Maria Goretti

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011204892
pub.
10/10/2011
prom.
25/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Regering over de erkenning van de Athenamediatheek van het Institut Sankt Maria Goretti


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 sluiten over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009, artikel 15, § 2, eerste lid;

Gelet op de aanvraag om erkenning van de Athenamediatheek van het Institut Sankt Maria Goretti, ingediend op 1 juli 2011;

Gelet op het advies van de gemachtigde voor de schoolmediatheken, gegeven op 10 augustus 2011;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Athenamediatheek van het Institut Sankt Maria Goretti, Prümer Strasse 6, te 4780 Sankt Vith, wordt met ingang van 1 september 2011 erkend als schoolmediatheek.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 25 augustus 2011.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

^