Etaamb.openjustice.be
Document van 04 september 2018
gepubliceerd op 10 september 2018

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Volgnummers toegekend aan de partijen met vermelding van hun letterwoord

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018040654
pub.
10/09/2018
prom.
04/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


4 SEPTEMBER 2018. - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Volgnummers toegekend aan de partijen met vermelding van hun letterwoord


In uitvoering van artikel 22bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, brengt de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, ter kennis dat op dinsdag 4 september 2018 de onderstaande akten tot bescherming regelmatig ingediend zijn en dat de hierna vermelde volgnummers zullen worden toegekend aan de volgende lijsten : Nummer 1 aan de lijsten met het letterwoord of logo CDH, voorgesteld door dhr. Hamza Fassi-Fihri;

Nummer 2 aan de lijsten met het letterwoord of logo ECOLO voorgesteld door dhr. Arnaud Pinxteren;

Nummer 3 aan de lijsten met het letterwoord of logo VLAAMS BELANG voorgesteld door dhr. Dominiek Lootens-Stael;

Nummer 4 aan de lijsten met het letterwoord of logo DéFI voorgesteld door dhr. Michaël Vossaert;

Nummer 5 aan de lijsten met het letterwoord of logo PS voorgesteld door mevr. Caroline Désir;

Nummer 6 aan de lijsten met het letterwoord of logo Open Vld voorgesteld door mevr. Carla Dejonghe;

Nummer 7 aan de lijsten met het letterwoord of logo CD&V voorgesteld door dhr. Paul Delva;

Nummer 8 aan de lijsten met het letterwoord of logo N-VA voorgesteld door mevr. Cieltje Van Achter;

Nummer 9 aan de lijsten met het letterwoord of logo PTB*PVDA voorgesteld door dhr. Michaël Verbauwhede;

Nummer 10 aan de lijsten met het letterwoord of logo Groen voorgesteld door dhr. Arnaud Verstraete;

Nummer 11 aan de lijsten met het letterwoord of logo sp.a voorgesteld door dhr. Jef Van Damme;

Nummer 12 aan de lijsten met het letterwoord of logo MR voorgesteld door dhr. Vincent De Wolf.

Brussel, 4 september 2018.

De Minister belast met Plaatselijke Besturen, R. VERVOORT

^