Etaamb.openjustice.be
Decreet van 29 maart 2001
gepubliceerd op 28 april 2001

Decreet houdende instemming met het Europees Handvest voor Lokale Autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029183
pub.
28/04/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/decreet/2001/03/29/2001029183/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


29 MAART 2001. - Decreet houdende instemming met het Europees Handvest voor Lokale Autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985 (1)


De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen wat volgt : Enig artikel. Het Europees Handvest voor Lokale Autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985, zal geheel van kracht worden wat de Franse Gemeenschap betreft.

Verkondigen dit decreet, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen.

Gedaan te Brussel, op 29 maart 2001.

De Minister-President, belast met Internationale Betrekkingen, H. HASQUIN De Minister van Cultuur, Begroting, Openbaar Ambt, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de opvang en de opdrachten toegewezen aan de `ONE', J-M NOLLET De Minister van Secundair en Bijzonder Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, R. MILLER De Minister van Jeugd- en Gezondheidszorg, Mevr. N. MARECHAL _______ Nota Zitting 2000-2001 Documenten van de Raad. - Ontwerpdecreet, nr. 134-1. - Verslag, nr. 134-2 Integraal verslag. - Bespreking en stemming. Zitting van 27 maart 2001

^