Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 februari 2008
gepubliceerd op 26 maart 2008

Decreet houdende instemming met de bijakte van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2008033019
pub.
26/03/2008
prom.
25/02/2008
ELI
eli/decreet/2008/02/25/2008033019/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


25 FEBRUARI 2008. - Decreet houdende instemming met de bijakte van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. De bijakte van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie wordt goedgekeurd.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 25 februari 2008.

K.-H. LAMBERTZ, Minister-President, Minister voor Lokale Overheden B. GENTGES, Vice-Minister-President, Minister van Vorming en Werkgelegenheid, Sociale Aangelegenheden en Toerisme O. PAASCH, Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek I. WEYKMANS, Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport _______ Nota (1) Zitting 2007-2008 : Bescheiden van het Parlement : 116 (2007-2008), nr.1 : Ontwerp van decreet. - 116 (2007-2008), nr. 2 : Verslag.

Integraal verslag : discussie en anneming - Zitting van 25 februari 2008.

^