Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 februari 2008
gepubliceerd op 07 april 2008

Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York op 31 oktober 2003

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2008033018
pub.
07/04/2008
prom.
25/02/2008
ELI
eli/decreet/2008/02/25/2008033018/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


25 FEBRUARI 2008. - Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York op 31 oktober 2003


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York op 31 oktober 2003, zal volkomen gevolg hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 25 februari 2008.

K.-H. LAMBERTZ Minister-President, Minister voor Lokale Overheden B. GENTGES Vice-Minister-President, Minister van Vorming en Werkgelegenheid, Sociale Aangelegenheden en Toerisme O. PAASCH Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek I. WEYKMANS Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport _______ Nota Zitting 2007-2008 : Bescheiden van het Parlement. - 122 - nr. 1 : Ontwerp van decreet.

Integraal verslag. - Discussie en anneming. - Zitting van 25 februari 2008.

^