Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 juni 2000
gepubliceerd op 10 mei 2001

Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031127
pub.
10/05/2001
prom.
23/06/2000
ELI
eli/decreet/2000/06/23/2001031127/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2000. - Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen :

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 115, § 1, eerste lid, 116, § 1, 121, § 1, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens artikel 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2000 worden de inkomsten van de Franse Gemeenschapscommissie geherwaardeerd op : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Het College wordt gemachtigd het vastgoed te verkopen van de voormalige Provincie Brabant dat in vol eigendom werd overgeërfd en over te gaan tot gemeenschappelijke verkoop van het vastgoed met gemeenschappelijke eigendom.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op de dag waarop het door de Vergadering wordt goedgekeurd.

Brussel, 23 juni 2000.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet dat werd aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000.

E. TOMAS, Voorzitter van het College.

J. SIMONET, Lid van het College.

D. GOSUIN, Lid van het College.

E. ANDRE, Lid van het College.

A. HUTCHINSON, Lid van het College.

TABEL Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^