Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 juni 2000
gepubliceerd op 10 mei 2001

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031126
pub.
10/05/2001
prom.
23/06/2000
ELI
eli/decreet/2000/06/23/2001031126/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2000. - Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 115, § 1, 1e lid, 116, § 1, 121, § 1, 1e lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de grondwet.

Art. 2.Overeenkomstig de tabel die aan deze verordening werd aangehecht, worden de kredieten op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2000 aangepast als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Artikel 3 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2000 wordt aangepast als volgt : - in het vijfde lid dient gelezen 29.02.12.11 in plaats van 29.02.12.01. - in het zesde lid dient gelezen 29.03.12.11 in plaats van 29.03.12.01.

Art. 4.Artikel 5 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2000 wordt aangepast als volgt : de kredieten ingeschreven op de volgende basisallocaties kunnen onderling herverdeeld worden : 01.00.11.02, 02.00.11.02, 03.00.11.02, 04.00.11.02, 05.00.11.02, 21.00.11.03, 21.00.11.04, 21.00.11.05, 22.32.11.01, 22.32.11.02, 25.00.11.04, 29.02.11.01, 29.03.11.01, 29.03.11.02, 29.03.11.04.

Art. 5.Artikel 11 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2000 wordt aangepast als volgt : A.B. 25.00.12.03 Vervoerskosten A.B. 29.03.12.12 Kosten personeelsbeheer

Art. 6.Artikel 12 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2000 wordt aangepast als volgt : A.B. 23.10.33.12 Subsidie voor een kinder-gezondheidsbeleid.

A.B. 28.00.52.01 Subsidie aan verenigingen voor de aankoop van medisch-sportmateriaal.

Art. 7.Artikel 13 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2000 wordt geschrapt.

Art. 8.Het College wordt gemachtigd een huurkoopcontract te sluiten om de diensten van het Bestuur onder te brengen.

Art. 9.Dit decreet treedt in werking de waarop het door de Vergadering wordt aangenomen.

Brussel, 23 juni 2000.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet dat werd aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000.

E. TOMAS, Voorzitter van het College J. SIMONET, Lid van het College D. GOSUIN, Lid van het College E. ANDRE, Lid van het College A. HUTCHINSON, Lid van het College

TABEL AANGEHECHT AAN HET DECREET BEGROTINGSAANPASSING 2000 "Decreet" (in miljoen BEF) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^