Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 maart 2007
gepubliceerd op 18 december 2007

Decreet houdende instemming met de « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles », aangenomen op 20 oktober 2005 en gedaan te Parijs op 9 december 2005

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031556
pub.
18/12/2007
prom.
22/03/2007
ELI
eli/decreet/2007/03/22/2007031556/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 MAART 2007. - Decreet houdende instemming met de « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles », aangenomen op 20 oktober 2005 en gedaan te Parijs op 9 december 2005


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Onderhavig decreet regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2.De « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles », aangenomen op 20 oktober 2005 en gedaan te Parijs op 9 december 2005, heeft volledige uitwerking.

Art. 3.De amendementen aan de in artikel 2 bedoelde overeenkomst, die zullen worden aangenomen in toepassing van artikel 33, paragraaf 5, van deze overeenkomst, zullen volledige uitwerking hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Brussel, 22 maart 2007.

B. CEREXHE, Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met het Openbaar Ambt, en de Gezondheid Ch. PICQUE, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met de Sociale Cohesie Mevr. E. HUYTEBROECK, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met de Begroting, de Bijstand aan Gehandicapte Personen, en het Toerisme Mevr. Fr. DUPUIS, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met de Beroepsopleiding, het Onderwijs, de Cultuur en het Leerlingenvervoer E. KIR, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met de Sociale Actie, het Gezin en de Sport

^