Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 december 2000
gepubliceerd op 04 juli 2001

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035407
pub.
04/07/2001
prom.
22/12/2000
ELI
eli/decreet/2000/12/22/2001035407/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


22 DECEMBER 2000. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 (1)


Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^