Etaamb.openjustice.be
Decreet van 13 december 2001
gepubliceerd op 21 december 2001

Decreet tot wijziging van artikel 47 van het decreet van 17 juli 1987 over de Audiovisuele Sector

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029580
pub.
21/12/2001
prom.
13/12/2001
ELI
eli/decreet/2001/12/13/2001029580/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Decreet tot wijziging van artikel 47 van het decreet van 17 juli 1987 over de Audiovisuele Sector (1)


De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen wat volgt :

Artikel 1.In artikel 47 van het decreet van 17 juli 1987 betreffende de audiovisuele sector worden de woorden « 30 juni 1999 » vervangen door de woorden « 31 december 2001 ».

Art. 2.Dit decreet treedt in werking op 1 februari 2001.

Verkondigen dit decreet, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen.

Brussel, op 13 december 2001.

De Minister-President, belast met Internationale Betrekkingen, H. HASQUIN De Minister van Cultuur, Begroting, Openbaar Ambt, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de opdrachten toegewezen aan de « ONE », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, R. MILLER De Minister van Jeugdbijstand en Gezondheidszorg, Mevr. N. MARECHAL _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Documenten van de Raad. - Ontwerpdecret, nr. 222-1. - Verslag van de Commissie, nr. 222-2.

Integrale verslagen. - Bespreking. Zitting van 10 december 2001. - Aanneming. Zitting van 11 december 2001.

^