Etaamb.openjustice.be
Decreet van 06 mei 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ondertekend in Istanboel op 11 mei 2011

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2014203428
pub.
11/06/2014
prom.
06/05/2014
ELI
eli/decreet/2014/05/06/2014203428/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


6 MEI 2014. - Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ondertekend in Istanboel op 11 mei 2011 (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het Verdrag van de Raad van Europa van 11 mei 2011 inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zal volkomen gevolg hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 6 mei 2014.

De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Parlementaire stukken : 205 (2013-2014), nr. 1. Ontwerp van decreet + Erratum. 205 (2013-2014), nr. 2. Verslag.

Integraal verslag : 6 mei 2014, nr. 66. Bespreking en aanneming.

^