Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 11 september 2020

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020055640
pub.
11/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ongehuwd, wonende te ***** ****, **** **** 2, is overleden te **** op 17 november 2008, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - ****, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij bevelschrift van 28 juli 2020, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

****, 11 augustus 2020.

De adviseur-generaal van de ****, **** **** (55640).

^