Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 01 april 2020

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Schrauwen Irma Joanna Mevr. Irma Joanna Schrauwen, geboren te L Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020055614
pub.
01/04/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Schrauwen Irma Joanna Mevr. Irma Joanna Schrauwen, geboren te Loenhout op 4 november 1933, dochter van Jan Lodewijk Schrauwen en Maria Janssens, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Hogeweg 8, is overleden te Antwerpen-Berhem op 29 november 2017, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij bevelschrift van 2 maart 2020, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 17 maart 2020.

De Administrateur van de Patrimoniumdiensten, Wim Servranckx (55614)

^